Week 31st October - 6th November

img
31 October 2021

Week 31st October - 6th November

 

31 ta' Ottubru – 6 Novembru 2021


1.    1.  Il-?abra spe?jali g?all-Missjoni li saret il-?img?a l-o?ra la?qet is-somma ta' 
2.    €1500.  Grazzi ?afna tal-?enero?ita tag?kom.

3.    2.  Il-?img?a 5 ta' Novembru ser issir il-laqg?a fuq il-Kelma t'Alla li jmiss mis-7pm-sat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.  In?e??ukom biex tattendu.

4.    3.   ?dejn il-bieb il-kbir hemm qoffa bil-karti tal-intenzjonijiet tal-Quddies g?ax-xahar ta' Novembru. Dan ix-xahar huwa ddedikat g?all-g?e?ie? tag?na li mg?adhomx mag?na. Wie?ed jista' jikteb l-intenzjonijiet tieg?u u j?alli donation l-uffi??ju parrokkjali jew fil-letter box ta' ?dejn l-ufi??ju tal-kappillan.  Matul ix-xahar l-intenzjonijiet jitpo??ew quddiem l-altar.

5.    4.  Il-Ktieb 'My Daily Gospel' g?as-sena d-die?la, jinsab g?all-bejg? g?al 4€ mill-Uffi??ju tal-kappillan jew mill-bookshop. Dan il-ktejjeb fih spjega/riflessjoni w l-van?elu li jinqara fil-Quddiesa ta' kuljum.

6.    (Is-Sibt biss) Infakkru li g?ada fit-3am irridu mexxu l-arlo?? sieg?a lura.