Week 9 -14th April 2018

img
7 April 2018

Week 9 -14th April 2018


1. Illum (il-?add 8 t’April) hija l-festa tal-?nina Divina. Adorazzjoni tibda fil-5.30 pm, sal-quddiesa tas-6.30 pm.

2. Infakkru li l-laqghat tal-katekizmu ser jer?g?u jibdew minn nhar it-Tnejn 9 ta’ April u t-Tlieta 10 ta’ April. Infakkru lill-genituri biex jibg?atu mat-tfal il-karti tal-quddies (mass cards).

3. I?-?jajjar u tberik tal-familji ser ikomplu mit-Tlieta 10 u l-Erbg?a 11 ta’ April fi Triq is-Swieqi.

4. Il-?ar?a tal-parro??a ser issir l-Erbg?a 11 ta’ April. Wara l-quddiesa tat-8.00, trasport jitlaq minn quddiem il-knisja g?al G?ar Lapsi.

5. Quddiesa u Adorazzjoni g?all-qdusija tal-kleru ser issiru nhar is-Sibt, 14 t'April, fil-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kun?izzjoni ?amrun. Il-Quddiesa tibda fid-9pm.

6. Id-distributuri tal-magazine Flimkien huma ?entilment mitluba ji?bru l-kopji tag?hom mis-segretarjat.